Privacitat | Electro Pla Granollers

La nostra Politica de Privacitat

Politica de Privacitat

 

Som Electro Pla Granollers S.A. amb seu social a Passeig de la Ribera, 113, 08420 Canovelles i som els responsables de les seves dades.

Les seves dades es poden utilitzar:
• De forma identificativa, (nom, cognoms, adreces, persones de contacte)
• Per a informació econòmica i transaccional (per exemple, compte corrent per carregar rebuts)
• Informació comercial (productes venuts)
• Analítiques (per exemple, conèixer el volum de vendes en una zona determinada)

Electro Pla Granollers S.A. no cedeix les seves dades a tercers, excloent possibles requeriments de l’administració publica i aquells casos indispensables per mantenir la relació econòmica com a entitats financeres, serveis de detecció i prevenció de frau i proveïdors de transport i logística. No cedim les dades a proveïdors de serveis de màrqueting i publicitat.

Les seves dades es conserven en els nostres bases de dades indefinidament o fins que vostè sol·liciti la baixa. Un cop sol·licitada la baixa es mantindran a la nostra base de dades en estat de baixa el temps necessari durant el qual poguessin sorgir responsabilitats derivades del tractament i fins que prescribiesen.

Pot demanar, per qualsevol canal, en qualsevol moment, un informe amb totes les dades que disposem sobre vostè.

Té dret a rectificar les dades de què ja disposi.

Una relació contractual fora de la relació comercial habitual d’especificar en si mateixa altres possibles clàusules de política de privacitat.

Una plataforma de comunicació telemàtica amb dades de registre (login – password) s’especificarà en si mateixa altres clàusules en la política de privacitat.